Tuesday, July 5, 2011

..... सुधारणार नाहीत......!!!


संवाद.::- दोन समविचारी मित्रांमधला ....( अत्यंत हळू आवाजातला... )
स्थळ ::- रेलवे चा रिझर्वेशन डबा
वेळ....::- झोपेची सोडून कोणतीही....
.
.
.
-- काही नवीन आहे का? ( इकडे तिकडे बघत )
-- मी पण तेच शोधतोय....
-- तुला काही दिसलं तर मला पण सांग ...
-- हं..... तुझ्या उजव्या हाताला समोर खिडकीत बघ ....लगेच नको बघूस येड्या....
-- सही आहे रे......मस्तच... ( थोड्या वेळाने बघत...)
-- लग्न झालंय वाटत ...
-- कसं काय?
-- लायसन्स आहे .....
-- हो रे ... पण मग काय झालं ? आपण बघितलं नाही तर तो सौंदर्याचा अपमान होईल.....
-- बरोबर आहे ....पण मेंटेन आहे यार....!!
-- बाजूला तो गेंडा कोण बसलाय ?.... फुल के साथ ये काटा कौन है??
-- भाऊ असेल....
-- चेहऱ्यावरून वाटत नाही रे .....
-- मग नवरा असेल....
-- काय साला नशीबवान आहे ...
-- हं ... लंगुर के मुह में अंगूर...
-- पण ते दोघे बोलत का नाहीत ??
-- भांडण झालं असेल...
-- हळू बोल ... ते समोरचे काका आपल्याकडेच बघतायत ....
-- काकाचं काय सांगतोस..... मी मघाशी बघितलं , तर ते पण तिकडेच एकटक बघत होते.....
-- काय सांगतोस..? ...
-- मग काय, आपल्यापेक्षा तेच डोळे फाडफाडून बघतायत ....
-- पण आहेच भारी .... एक नंबर...
-- आयला , आपल्या शेजारी बसायला पाहिजे होती....
-- आपलं नशीब कुठे एवढं भारी ..... ! .आणि बसली असती तर काय केलं असतंस ?
-- बोललो असतो....इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या असत्या ....नंबर वगैरे घेतला असता...
-- तू नाही सुधारेगा....
-- अरे तो शेजारचा गेंडा कुठे गेला ....
-- स्टेशन आलाय रे कोणतं तरी ... उतरला वाटतं??
-- म्हणजे तो नवरा नव्हता तर....दुसराच होता कोणीतरी....
-- म्हणजे एकटी आहे ती ??
-- तसंच वाटतंय....
-- आयला, ह्या अशा एकट्या फिरतात .... मग उगाचच आपल्याला काम लागतं...!
-- कसलं काम लागतं बाबा ??
-- त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला लागतं ना.....हा हा हा हा ....
-- चप्पल सीट खाली गेलीय ... ती हाताने शोधतेय... , लवकर बघ...
-- वॉव... राईट एंगल ...ऑन राईट टाईम...
-- हा हा हा हा ... मस्त ना?
-- भारीच .....!
-- स्टेशन आलं वाटतं.....उतरायची तयारी चालू आहे ...
-- शिट... लवकर आलं स्टेशन...
-- अरे, जाताना बघून गेली आपल्याकडे...
-- कधी?? कुठे आहे ?? ....अरेरे.... माझं लक्ष नव्हतं....
-- जाऊ दे ... मान मोडेल आता ...
-- तिला सोड ... माझ्या डावीकडे .....क्रीम कलर बघ.....खतरनाक आहे ....
...................................................
...................................................