Wednesday, July 27, 2011

.....आसमाँ....भाग - ६.....

ऑफिसचे काम संपवून मी घरी आलो. टीवी बघण्याचा मूड नव्हता , पण मग काय करायचं ते पण समजत नव्हतं ... करायला काही काम नसलं कि मोबाईल नेहमी आपल्या मदतीला नेहमी धावून येतो,  मोबाईलशी खेळत बसणे हा त्याचा लोकांशी संपर्क साधण्याव्यातीरिक्त आणखी एक उपयोग आहे .... मोबाईल हातात आल्यावर मला साहजिकच आसमाँची आठवण आली. मांडवीच्या पहिल्या भेटीनंतर मधे ५-६ दिवस गेले...त्यानंतर ना तिचा फोन आला ना मेसेज..! .आणि मला पण महिनाअखेरचे बरेच काम असल्याने वेळ मिळाला नाही ... ' आसमाँ विसरली कि काय आपल्याला...??'  एक विचार मनाला चाटून गेला...ती आपला विचार करत असेल का?? आणि करत असेल तर मग आपल्याला फोन किंवा मेसेज का करत नाही??... ' असल्या बाबतीत मुली कधीही पाहिलं पाउल टाकत नाहीत....' उम्याचं हे वाक्य मला आठवलं...असेलही तसं कदाचित ...!! .म्हणून मीच आता पाहिलं पाउल टाकायचं ठरवलं..

hi .... busy ??
no fon ... no msg???

तिचा रिप्लाय थोड्या वेळाने आला ...

yes... little bit ...how r u?

म्हणजे अजून विसरली नाही तर....!! बरं वाटलं....

i m fine .... and u ?

me too...

तिची उत्तरे फारच त्रोटक येत होती.... आता आपल्यालाच काहीतरी लिहायला लागणार.... म्हणून मी टाईप केलं

That was the most beautiful day of my life ....

मेसेज पाठवून मी तिच्या रिप्लाय ची वाट बघत बसलो....मला वाटलं, ती पण असाच काहीतरी रिप्लाय देईल.......पण....

Which Day...???

घ्या ....!!! आता काय बोलायचं ?? तिचा रिप्लाय बघून मला उम्या बोललेल्या एका वाक्याची आठवण झाली...'.मुली एकतर डोक्याने कमी तरी असतात नाईतर एकदम महाचालू.......' पण मला आसमाँ त्या दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रकारची वाटत नव्हती...ती खूप साधी सरळ होती....मला तर आता तिची प्रत्येक गोष्ट आवडायला लागली होती.... तिचं दिसणं ... तिचं हसणं....तिचं नजाकतीचं हिंदी बोलणं....वा...!! आपल्या हिंदी फिल्म मधली एखादी बावळट नायिका तिच्या मैत्रिणीला ' कही ये प्यार तो नही...?? ' असं विचारते तसं मला वाटायला लागलं....खरंच...!! तिच्या पहिल्या भेटीपासून मला पण तसंच वाटतंय ....इतक्यात परत मेसेज टोन वाजला...

oh... r u taking about mandvi ...??
Really , that was a nice date .....

तिचा रिप्लाय वाचून मला हवेत तरंगल्यासारखं वाटलं...पिसासारखं...! तिची ट्यूब जरा उशिरा पेटली ...पण ठीक आहे ., निदान तिने लगेच तसा रिप्लाय पण दिला..... मला उम्याला सांगावसं वाटत होतं कि डोक्याने कमी आणि महाचालू मुलींबरोबर तिसऱ्या प्रकारच्या मुली पण असतात.... साध्या आणि सरळ स्वभावाच्या .....आसमाँसारख्या ....!! आता काहीतरी Romantic लिहिलं पाहिजे .....

aajkal mala tuch distes sagalikade ....
ani swapnat pan yetes .....

हे जरा जास्त फिल्मी टाईपचं झालं असं मेसेज पाठवल्यानंतर मला वाटायला लागलं.....

Wow..... kay baghitlas swapnat.....???

 आता आली का पंचायत .....!! मी आपलं काहीतरी Romantic लिहावं म्हणून फेकलं होतं ते ....! आणि आता ही मला विचारत होती कि स्वप्नात काय बघितलं ...? आता काय सांगायचं ?? मी काय बघितलं स्वप्नात....??? विचार करता करता मला अचानक शाळेतल्या आणि कॉलेज मधल्या परीक्षा आठवायला लागल्या ....पेपर मधे काही येत नसलं कि मी अशा काही फेका मारायचो , कि क्षणभर पेपर तपासणाऱ्या शिक्षकाला प्रश्न पडत असावा , कि मी शिकवलेलं बरोबर कि ह्याने लिहिलेलं....??? चला ... बरं झालं आठवलं मला ते .... माझा आत्मविश्वास वाढला त्यामुळे.....!!

mi paahila , apan doghech son-durgavar geloy....
aapalya aajubajula konihi nahi.....
maza haat tuzya haatat hota....

आणखीही काहीबाही लिहिणार होतो .... पण मनात म्हणल, बास ...! सध्या इतकंच पुरे ....! मेसेज सेंड केला , ती नक्की हसली असेल मेसेज वाचून ...मी पक्का फिल्मी टाईपचा आहे असाच विचार केला असणार तिने...पण आता काय करू शकतो...?? स्वप्नच ते.....! त्यात काहीही घडू शकतं.... तो थोडाच न्यूटनचा गुरूत्वाकर्षणाचा सिद्धांत आहे , अगदी शास्त्रीय पद्धतीने घडायला....?? तिला काय विचार करायचा असेल तो ती करेल , पण रिप्लाय येणार हे नक्की...! म्हणून मी रिप्लाय ची वाट बघू लागलो...

gr8 ... mag...??

फक्त एव्हढाच मेसेज.....?? आजीची गोष्ट ऐकताना नातवंड जशी विचारतात तशी ती विचारत होती..... आता आणखी काहीतरी फेकायला लागणार....

mag aapan baraach vel suryast baghat basalo.....

suryast वगैरे जड मराठी शब्द कदाचित कळणार नाहीत म्हणून ते खोडून sunset केलं ...आता माझं डोकं चालेनासं झालं ...पुढे काही सुचलं नाही म्हणून तसाच मेसेज पाठवून दिला...

Wow .... Mag...???

पुन्हा तसाच रिप्लाय ...!! अशाने माझं एखादं महाकाव्य तयार होईल फेकाफेकीचं ....! असं मला वाटायला लागलं.

mag mi jaga zalo....

हा मेसेज पाठवून मी त्या न पडलेल्या स्वप्नाचा शेवट करून टाकला... आणि कुठून तो स्वप्नाचा मेसेज पाठवला याबाबत पश्चाताप व्हायला लागला ...

so... what next....??

तिचे मेसेज अत्यंत त्रोटक होते...एक तर ती कोणत्या तरी कामात असेल किंवा ती माझ्या विचारांबद्दल जाणून घेत असेल ...पण काही का असेना ...मला हे असं अप्रत्यक्ष पणे तिच्याशी संवाद साधायला आवडत होतं हे नक्की ....! आणि कदाचित तिलाही ....!! what next....?? चे उत्तर काय द्यावे ....?

ata navin swapnachi waat baghatoy.....

माझ्या ह्या रिप्लायवर मी स्वतःच खुश झालो....

Mag , aapn fakta swapnatach bhetaycha ka..???

ती विचारत होती....अरे मूर्खा , म्हणजे तिला आपल्याला पुन्हा भेटायच आहे तर....! हा मेसेज वाचून जुन्या हिंदी फिल्म मधे अत्यानंदाच्या क्षणी जशा भराभर सतारीच्या तर वाजतात तशा वाजल्यासारख्या मला भासल्या....

mhanje ??

मी मुद्दामच मला काही कळलं नाही असं मी दाखवलं....बघू काय लिहितेय ती....

are vedya , mhanje aapan bhetuya ...

शेवटी तिने सांगूनच टाकलं....आणि मला पण तेच पाहिजे होतं .... वाह मक्या ....!!! मी माझीच पाठ थोपटली....हा एवढा सगळा मेसेज-प्रपंच त्यासाठीच तर केला होता ... आणि मी त्यात यशस्वी ही झालो होतो....

ohh... really ...? when ? .... where ?

मी अधाशीपणे विचारले....बराच वेळ तिचा रिप्लाय आला नाही.....आता काय झालं ?? थोड्या वेळाने मेसेज टोन वाजला

this saturday ....5 pm.... @ son-durg ....!